Sử dụng bột silic ferro có hệ số giãn nở nhiệt thấp trong kho