chất cách điện tốt canxi oxit cộng với phản ứng silicon dioxide