nhà sản xuất ferro silic kiểm soát tính thấm từ tính ở ukraine