Đặc tính sắt từ mã hs để báo giá ferro silic canxi