Dễ dàng hình thành hợp kim pakistan ferro silicon cho hợp kim