Nhà sản xuất hành vi trơ của magie silic sắt để khử oxy