Cường độ chịu uốn canxi silic bari cung cấp vật liệu cách nhiệt