Các nhà sản xuất magie ferro silic dẫn nhiệt ở Ấn Độ để khử oxy