Bảng giá gpc than cốc dầu mỏ có hàm lượng carbon cao trong kho