Các nhà sản xuất sử dụng ferro silic magiê có điểm nóng chảy cao