Chống lại sự hấp thụ độ ẩm có gì sai với silicon dioxide canxi laurate