paraguay ferro silicon trọng lượng riêng cao trong kho