giá cacbua silic mỗi pound được sử dụng để gia công kim loại