Đặc tính sắt từ dây lõi canxi ferro silicon sản xuất tại Trung Quốc