làm thế nào để loại bỏ silicone từ mái kim loại như một chất phụ gia