Dễ dàng hình thành hợp kim giá ferro-silicon tại Trung Quốc để bán