cải thiện tính lưu động của ferro nhôm silicon để tinh chế kim loại