Dễ dàng hình thành hợp kim bhutan ferro silicon cho các ứng dụng đúc