Hàm lượng carbon thấp dây lõi canxi ferro silic để khử lưu huỳnh