Tính chất sắt từ ferro silicon zirconium sử dụng cho chế phẩm