hình thức nướng silicone trong suốt với nhà máy khung kim loại