Than cốc dầu mỏ oxbow có hàm lượng carbon cao cho các sản phẩm carbon