Hàm lượng carbon thấp silicone trên mỗi ferro vernicibile sản xuất tại Trung Quốc