co ngót tối thiểu cách tách natri clorua canxi cacbonat và nhà cung cấp silicon dioxide