Chế phẩm bao nhiêu ferro silic cho gang để sản xuất thép