Tính chất sắt từ mật độ khối lượng lớn của ferro silic cho Nodularization của gang