Dễ dàng hình thành hợp kim ferro silic magiê để khử lưu huỳnh