Trung Quốc che chắn từ tính ferro silicon 72 để bán