Thuộc tính cách điện nhà sản xuất canxi oxit silic điôxit