Báo giá điểm nóng chảy ferro silicon có độ cứng vừa phải