Tỷ lệ chống ăn mòn ferro silic ngày nay cho sản xuất thép