Nhu cầu hàm lượng lưu huỳnh thấp đối với than cốc dầu mỏ nung