nhà cung cấp silicon là kim loại hay phi kim hay á kim