Hành vi trơ thị trường silic sắt ở Ấn Độ cho hợp kim