Trọng lượng riêng cao silic ferro có độ tinh khiết cao để khử lưu huỳnh