Kích thước cấy ghép sắt dẻo ferro silicon che chắn từ tính cho sản xuất thép