Kiểm soát tính thấm từ giá bột silic silic sản xuất tại Trung Quốc