Độ dẫn nhiệt thấp canxi canxi ferro Được sử dụng trong vật liệu cách nhiệt