Dễ dàng hình thành hợp kim bột silic sắt mã hs cho khử oxy