Chất khử oxy ferro silic mangan sử dụng để khử oxy