Hành vi trơ nhà sản xuất silic ferro ở Nga cho hợp kim