Dễ dàng hình thành hợp kim ferro silic mangan sds để sản xuất thép