Các nhà sản xuất hợp kim ferro silic có hàm lượng carbon thấp cho chế phẩm