Các nhà cung cấp magiê silic ferro trọng lượng riêng cao ở Ấn Độ trong kho