Định nghĩa về khả năng chống oxy hóa ferro silic cho các ứng dụng đúc