Các nhà sản xuất mangan silico hình thành hợp kim dễ dàng trong kho