Hàm lượng carbon thấp mangan sắt và mangan silico để khử oxy