Hành vi trơ thị trường ferro silic ở Ấn Độ để khử oxy