độ cứng vừa phải ferro silicon được sử dụng với giá bao nhiêu