Các nhà cung cấp silicon dioxide và canxi hydroxit có độ bền uốn tốt